Roefeldag 2017: 17 juni weer op de locatie SOW achter het gemeentehuis.

Het comité is weer begonnen met de voorbereidingen 2017.
Het bestuur bestaat uit voorzitter secretaris en de penningmeester. Dit is de kern van het comité . De secretaris heeft het nu 7 jaar gedaan en geeft aan dat ze graag “het stokje wil doorgeven aan een nieuwe secretaris:

Vacatures

Gezocht met spoed een secretaris m/v/

De secretaris verzorgt de correspondentie veelal vastgelegd in het brievenboek schrijft vergaderingen uit en maakt notulen en actielijsten (ca. 11x per jaar) . Houdt overzicht over de jaarplanning en draaiboek . En is lid van het bestuur van de Stichting.


• Sponsoring en fondsen:
Door het Roefelcomité wordt al 25 keer in Duiven een Roefeldag georganiseerd. De afgelopen jaren zorgen de Gemeente Duiven en diverse sponsors er voor dat er geld en middelen zijn om dit omvangrijke evenement te betalen. Ieder jaar is het weer spannend of we uitkomen.
Dit jaar -2017- wordt het extra spannend omdat we iets extra willen doen vanwege de 25e keer Roefeldag.
Daarom zijn we op zoek naar extra geld. De sponsoren Pronto Print, EWP, MKB en Mediamarkt hebben weer toegezegd weer mee te doen. De andere sponsors van vorige jaren zullen zeker volgen. Maar... er is dit jaar zeker 2000,- euro extra nodig voor het 25e jubileum. We nemen daarom ook deel aan acties waarmee sponsorgeld is te winnen, dus niet zeker is dat er ook wat gewonnen wordt en dat je extra sponsorgeld krijgt.Via het ING Nederland fonds "Help Nederland vooruit" kunnen wij een mooie donatie winnen. Tevens is een aanvraag gedaan bij het Stimuleringsfonds van de Rabobank. Medio februari horen we of we ons Roefelbudget verhoogd zien.

• Vragen lijsten kinderen bedrijven en vrijwilligers
Aangezien de Stichting Roefeldag Duiven erg benieuwd was na de beleving van het roefelen, heeft er in 2016 online een kinderenquête gestaan met een prijs voor de leukste inzending. Bijna alle waren erg enthousiast. Ook de bedrijven konden reageren met hun ervaringen over de Roefeldag. Gelukkig waren ook zij in z’n algemeenheid zeer positief over de Roefeldag. Helaas was ook een enkele bedrijf minder blij waren met het bezoek van bepaalde groepjes oudere kinderen. Het gedrag van de groep was een enkele keer niet goed en de begeleider kon dat nauwelijks verbeteren. De communicatie was een enkele keer niet goed gegaan.

• Foto's 2016 te zien op onze Facebook pagina!
KLIK HIER om naar FACEBOOK te gaan
p.s. Mocht u zelf foto's hebben gemaakt die wij mogen delen, mail ze naar info@roefeldag-duiven.nl

• In 2016 Stichting geworden
Door de financiële steun van Notariaat Duiven Westervoort, mr. H.A. van Ramshorst en mr. J. van Swetselaar van Notariaat werd het oprichten van stichting Roefeldag Duiven mogelijk gemaakt. Wij willen de Duivense Uitdaging hartelijk bedanken voor hun rol hierbij. Het dagelijks bestuur bestaat uit, Gerard van Ham, José Mattheij en Nico de Bruin.

• Aanvraag gedaan voor ANBI status
Om het voor sponsoren en leveranciers het makkelijker te maken is een ANBI-status aangevraagd bij de Belastingdienst.

 

 

Colofon:

Stichting Roefeldag Duiven

KvK 65566149

p.a. Visserlaan 35

6921 ZW Duiven

Web: www.roefeldag-duiven.nl

Email: info@roefeldag-duiven .nl

Bestuur: G. van Ham Voorzitter,Vacature Sectretaris, N.de Bruin Penningmeester

Uitvoerend comité : het Roefelcomité

 

 

 


Roefeldag-Duiven is aangesloten bij de Stichting Roefelen | Webdesign: Walraven WebWerk