Beknopt financieel verslag Stichting Roefeldag Duiven:

Algemeen :
Het aantal kinderen dat in 2018 deel nam aan de Roefeldag was nagenoeg gelijk aan het aantal van vorig jaar ca. 900 kinderen.
Het aantal bezochte bedrijven was 10 minder als het jaar daarvoor.

De sponsors deden dit jaar weer met een vergelijkbare waarde mee.
Door participatie van Zonnekinderen kon bespaard worden op het aantal bussen met 5 .
De kosten per KM (van 32 bussen) desondanks 5% hoger als het jaar daarvoor zodat de kosten van vervoer ongeveer hetzelfde waren als in 2017.
Verzekeringen waren dit jaar ook weer een flink deel van de begroting.

Financieel:
De verleende subsidie was gelijk aan voorgaande jaren 4900.- euro
Het beginsaldo (bank) na crediteuren was 3080,- euro.
Voor de start van de Roefeldag was er dus in kas (bank) 7980,- euro
De totaalkosten van de Roefeldag bedroegen in 2018 5450,- euro
Lopende debiteuren en komende declaraties ca. 500,- euro
Als batig saldo/calamiteiten-reserve voor seizoen 2018/2019 verwacht de Stichting 2030,-

Top